Thứ ba, 03/08/2021 - 08:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THPT Ninh Giang II
  • Chế độ cho điểm tối thiểu năm học 2012 - 2013.
  • Một số phương pháp dạy học tích cực.
  • Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Tài nguyên